Ez az oldal sütiket használ
×
xtro realm csoportos kiállítás (kurátor + kiállító művész) (2017)

Az xtro realm kiállítás az azonos nevű művészeti projekt része, amelyet 2017 októberében egy három alkalmas nyilvános és nagy érdeklődésnek örvendő olvasókör vezetett fel. A moderátorok által bemutatott szövegek olyan új filozófiai irányzatokat idéztek meg, amelyek az emberközpontú világszemléletet problematizálják, és az emberi érzékelésen kívül eső valóságok lehetőségét vizsgálják. A tizenegy kiállító művész az olvasókör tapasztalataira építve hozta létre a kiállításon megtekinthető munkákat.

Rózsás díszmárna úszkál a fekete függöny mögötti plexigúlában, bele-belevész a kiszakított térszelet mélységeibe. Hogy tényleg halról van-e szó, csak akkor merül fel, miután percekre elmélyedtünk az izgő-mozgó kivetülés látványában. Akárha másodpercekre is, vajon elhittük-e, hogy Seemann Adrienn munkája valóban egy hal, és ha halként bíztunk meg benne, mi történik vele, ha a videóloop véget ér?

Alapvető episztemológiai kérdés: hogyan rendszerezheti az ember az ökoszisztémát, amelytől függ, amelynek önmaga is része? Az összeférhetetlenség ellenére a tudományos megismerés nem elképzelhető bizonyos mértékű optimizmus nélkül. A világ megismerhetőségébe és számszerűsítésébe vetett hit azonban egy feltételezett külső nézőpontot követel meg, például a műhold nézőpontját: az online fogyasztó felfújható égitestet vásárol, nincs is ebben a birtoklási vágyban semmi rendkívüli. Süveges Rita festményein a felfújható Föld és Mars viszonyul a világegyetem egészének festészeti ábrázolhatóságához.

Birtokolni a múltat, a jelent és a jövőt: emberi perspektíva. Rohonyi Demkó Iván szimulációjának algoritmusa a jövőre tett spekulációk alapján alakítja a jelent. Ha a jelen a jövőről alkotott számításokra épül, hogyan osztható fel mégis az időbeliség? Az ember által alkotott algoritmusok, programok, robotok túlmutatnak az emberi tudáson, akármelyik pillanatban túlnőhetnek az emberi faj keretein, az emberi életöltő végességén. Ám mégis tárgyként, objektumként tekintünk rájuk. Hol húzódik a határvonal ember és robot között, honnan tudhatjuk biztosan, hogy mi az előbbi, önkényesen megszabott kategóriába tartozunk? Ezeket a kérdéseket teszi fel többek között Szimán György videórészlete, amely mindenképp elbizonytalanít minket a fenti határvonalat illetően.

Az élet határa, az időbeliség emberközpontúsága, a természet megismerhetősége, a világ értelmezésének elengedhetetlen romantikája – az xtro realm kiállítás a spekulatív realizmus, objektumorientált ontológia és ökológiai elképzelések mentén kíván tematizálni olyan kérdéseket, amelyek az antropocentrikus megközelítésmód legitimitásának megkérdőjelezésében érnek össze.

Kiállító művészek: Barna Orsolya – Gosztola Kitti – Pálinkás Bence György, Horváth R. Gideon, Keresztesi Botond, Rohonyi Demkó Iván, Seemann Adrienn, Süveges Rita, Szimán György, Tranker Kata, Zilahi Anna

FKSE – Stúdió Galéria
2017.11.07–30.

2017
csoportos kiállítás
Kritikák, interjúk
+