Ez az oldal sütiket használ
×
Clouds Unplugged (2018)

A felhő alakja egyike azoknak a formáknak, amelyeket gyermekkorunkban elsőként rajzolunk le. Ez a korai per-cepció kihatással van arra is, hogy a felhőket puha és kedves jelenségekként érzékeljük. Valójában a felhők hatalmas, koncentráltan lebegő vízpáratömegek az at-moszférában, amelyek átlagosan elérik az 500.000 kilogramot is. Amikor az elektromos mező feltöltődik e monumentális gáz és folyadékegyüttesben, elektromos kisülések jelentkeznek, amelyeket mi a Földről villámok-nak látunk. A Clouds Unplugged című mű helyspecifikus installáció, amely a Kunstraum Bethanien kiállítótér elek-tromágneses mezőinek hangfelvételét és szonifikációját vezeti vissza a falra egy transzducerrel, amely a falat mint hangszert szólaltatja meg azokkal a hangokkal, amelyek benne keringnek mint elektromos rezgések. A selyem-papírból készült térbeli formák példái annak, ahogy egy monumentális és veszélyes természeti jelenséget az em-beri képzelet és percepció vizuálisan domesztikál. Az installációt Laura Konieczny építésszel hoz-tam létre az Ephemeral Landscape című kiállítás-ra a Kunstraum Bethanien kiállítótérben, amelynek kurátora Daisuke Ishida berlini hangm művész volt.

2018
installáció (selyempapír, surface transducer)